Är du digital frilansare? Därför vinner du på att bli webbkreatör!


Webbredaktör som jobbar

Du, liksom vi, gillar friheten i att frilansa. Varierande uppdrag, arbetsplatser och uppgifter ger en stimulerande vardag. Men som frilansande konsult är det lätt att känna sig ensam. Här kommer Webbkreatörerna in; vi är ett nätverk av frilansare som gått ihop för att stötta varandra på olika sätt. Här får du tillgång till en växande plattform att använda i din marknadsföring. Du får möjlighet att blogga utan att behöva underhålla och starta en helt egen blogg. Du får eget material att dela på Linkedin och i dina andra kanaler. Dessutom har du ett nätverk att vända dig till om du stöter på problem ute på ett uppdrag, blir sjuk eller behöver hitta rätt personer till ett team. Nätverkande är framtiden – tillsammans är vi starka!

  • Du får tillgång till en växande marknadsplattform

  • I nätverket stöttar vi varandra och delar kompetens

  • Du kan jobba individuellt eller hitta rätt personer till ett team

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur både du och vi kan vinna på att nätverka. Välkommen!


DITT NAMN

DIN E-POST


VILKEN/VILKA ROLLER KÄNNER DU DIG BEKVÄM I?

 Digital kreatör Digital projektledare Digital strateg Digital redaktör Något annat fantastiskt digitalt


 VI VILL LÄRA KÄNNA DIG!


DU KAN FÖRSTÅS OCKSÅ RINGA ELLER MESSA: 073-656 07 03

Webbredaktör som jobbar

Du, liksom vi, gillar friheten i att frilansa. Varierande uppdrag, arbetsplatser och uppgifter ger en stimulerande vardag. Men som frilansande konsult är det lätt att känna sig ensam. Här kommer Webbkreatörerna in; vi är ett nätverk av frilansare som gått ihop för att stötta varandra på olika sätt. Här får du tillgång till en växande plattform att använda i din marknadsföring. Du får möjlighet att blogga utan att behöva underhålla och starta en helt egen blogg. Du får eget material att dela på Linkedin och i dina andra kanaler. Dessutom har du ett nätverk att vända dig till om du stöter på problem ute på ett uppdrag, blir sjuk eller behöver hitta rätt personer till ett team. Nätverkande är framtiden – tillsammans är vi starka!

  • Du får tillgång till en växande marknadsplattform

  • I nätverket stöttar vi varandra och delar kompetens

  • Du kan jobba individuellt eller hitta rätt personer till ett team

Hör av dig så berättar vi gärna mer om hur både du och vi kan vinna på att nätverka. Välkommen!


DITT NAMN

DIN E-POST


VILKEN/VILKA ROLLER KÄNNER DU DIG BEKVÄM I?

 Digital kreatör Digital projektledare Digital strateg Digital redaktör Något annat fantastiskt digitalt


 VI VILL LÄRA KÄNNA DIG!


DU KAN FÖRSTÅS OCKSÅ RINGA ELLER MESSA: 073-656 07 03